Resurssitehokkuus

Svedbergs haluaa käyttää luonnonresursseja, energianlähteitä, vettä ja raakamateriaaleja niin järkevästi ja tehokkaasti kuin suinkin mahdollista. Kaikki Dalstorpin tehtaalla käytetty sähkö on saatu uusiutuvista energianlähteistä vuodesta 2019 alkaen. Tehtaan lämmitykseen käytetään kaukolämpöä, jota tuotetaan paikallisen sahan jäämistä. Energian- ja vedenkulutusta seurataan jatkuvasti ja uusia ratkaisuja etsitään, jotta kokonaisenergiankulutusta saadaan vähennettyä entisestään.

Resurssitehokkuus

Energian- ja vedenkulutus

Kaikki Dalstorpin tehtaan laitteistoissa käytetty sähkö on saatu uusiutuvista energianlähteistä vuodesta 2019 alkaen. Tehtaan lämmitykseen käytetään kaukolämpöä, jota tuotetaan paikallisen sahan sivutuotteista, kuten kuoresta ja hakkeesta. Seuraamme energian- ja vedenkulutusta jatkuvasti. Olemme käynnistäneet projektin, jonka tavoite on vähentää kokonaisenergiankulutusta entisestään.

Energian- ja vedenkulutus

Jätteenkäsittely ja hävikki

Tavoitteemme on ehkäistä palavien jätteiden syntymistä ja minimoida hävikki valmistusprosessin kaikissa vaiheissa. Pyrimme käyttämään enemmän materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Avfallshantering och spill

Materiaalit ja kemikaalit

Tarkistamme aina uudet kemikaalit ja valmisteet ennen niiden käyttöä, jotta vältämme ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden joutumisen tuotteisiimme, ja valvomme niitä jatkuvasti. Näin varmistamme, ettei tuotannossamme käytetä mitään vaarallisia, kiellettyjä tai tarpeettomia aineita.

Material och kemikalier

Svedbergsin kestävän kehityksen työ

Svedbergs on panostanut kestävään kehitykseen jo kohta sata vuotta. Lue lisää suhtautumisestamme ympäristöön ja kestävään kehitykseen

Svedbergsin kestävän kehityksen työ

Svedbergsin valinnat – viisi painopistettä

Meille on itsestään selvää, että valmistamme vain sellaisia tuotteita, jotka kestävät vuodesta toiseen. Kestävyysstrategiamme on nimeltään ”Svedbergsin valinnat”. Se koostuu viidestä painopisteestä, joilla on kaikilla selkeästi asetetut tavoitteet.

Svedbergs Pro

Valitettavasti Internet Explorer ei ole tuettu verkkoselain. Kokeilethan sivustoamme uudemman kerran jonkin toisen internetselaimen kautta.